Kto może otrzymać dodatek na kształcenie dzieci niepełnosprawnych?

Bywa, że wiele symptomów występuje równocześnie, co świadczy o zaburzeniach wielu funkcji. Tym bardziej w tych przypadkach ważna jest szybka diagnoza i podjęcie natychmiastowych działań terapeutycznych.
Ustawa o świadczeniach rodzinnych przewiduje możliwość wypłacania dodatków przeznaczonych na wydatki związane z edukacją dzieci. Z jakiego tytułu możesz otrzymać dodatek na kształcenie dzieci?
/ 11.02.2011 14:53
Bywa, że wiele symptomów występuje równocześnie, co świadczy o zaburzeniach wielu funkcji. Tym bardziej w tych przypadkach ważna jest szybka diagnoza i podjęcie natychmiastowych działań terapeutycznych.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych możesz otrzymać dodatek:

- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka, a także samej niepełnosprawnej osobie uczącej się. Dodatek ten przeznaczony jest na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku: do 16 lat (jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności) lub do 24 lat (jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności). Świadczenie to ma na celu wsparcie rodzin, w których niepełnosprawne dzieci kształcą się w szkole lub szkole wyższej.
W przypadku dziecka do 18 roku życia, aby uzyskać dodatek wystarczy spełnić jedną z przesłanek: kształcenia albo rehabilitacji. Jeśli natomiast dziecko niepełnosprawne skończyło 18 lat, a nie uczy się w szkole, tylko jest poddawane rehabilitacji, to nie przysługuje w ogóle zasiłek rodzinny, zatem nie przysługuje również prawo do dodatku.

Kwota tego dodatku wynosi obecnie 60 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia i 80 zł na dziecko powyżej 5 i do 24 roku życia.

Przeczytaj: Komu przysługuje zasiłek rodzinny?

Rozpoczęcie roku szkolnego

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu albo prawnemu dziecka, a także samej osobie uczącej się, w celu częściowego pokrycia wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego. Jest to świadczenie jednorazowe, coroczne, mające na celu pomoc rodzinom w okresie zwiększonych wydatków związanych z koniecznością zakupu przyborów szkolnych, podręczników itp. Wymaga podkreślenia, że dodatek nie przysługuje w przypadku rozpoczęcia nauki w formie pozaszkolnej, np. kursów czy roku akademickiego w szkole wyższej. Natomiast dodatek przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkole. Dodatek wypłacany jest na wniosek, który powinien zostać złożony w terminie 4 miesięcy od dnia rozpoczęcia roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego (wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania).

Wysokość dodatku wynosi 100 zł na jedno dziecko.

Zobacz też: Wychowujesz samotnie dziecko - masz prawo do dodatku

Dziecko uczy się w szkole poza miejscem zamieszkania

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu albo samej osobie uczącej się. Dodatek ten wypłacany jest w dwóch sytuacjach: gdy dziecko niepełnosprawne zamieszkuje poza domem, w miejscowości, gdzie znajduje się szkoła (np. w przypadku mieszkania w internacie albo na stancji) albo gdy dziecko dojeżdża do szkoły, która znajduje się poza jego miejscem zamieszkania. Do nabycia prawa do dodatku uprawnia jedynie kształcenie w szkole ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej, nie uprawnia natomiast kształcenie w szkole wyższej (np. stancja na studiach). W definicji szkoły ponadpodstawowej nie mieści się również gimnazjum, zatem co do zasady dodatek nie przysługuje na dziecko uczęszczające do gimnazjum, z wyjątkiem wypadku, gdy dziecko to jednocześnie legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Dodatek ten przysługuje wyłącznie na wniosek, do którego wnioskodawca dołącza:

- dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie w internacie, bursie lub innej podobnej placówce publicznej, a w przypadku zamieszkania u osoby fizycznej - oświadczenie takiej osoby o wynajmie lokalu uczniowi wraz z dokumentem potwierdzającym jego tymczasowe zameldowanie,
- zaświadczenie potwierdzające fakt kontynuowania nauki w szkole.

Dodatek wypłacany jest przez okres 10 miesięcy trwania roku szkolnego - od września do czerwca.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA