Opieka długoterminowa osób nieuleczalnie chorych

W stwardnieniu rozsianym dochodzi do uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego (mózgu i rdzenia kręgowego) w wyniku zniszczenia specjalnych osłonek mielinowych komórek nerwowych./ fot. Fotolia
Pacjent nieuleczalnie chory może zostać objęty opieką długoterminową. Opieka paliatywna może być realizowana w warunkach stacjonarnych, domowych (środowiskowych) lub ambulatoryjnych. Jakie świadczenia może uzyskać osoba nieuleczalnie chora oraz gdzie powinna szukać pomocy?
/ 08.03.2011 12:53
W stwardnieniu rozsianym dochodzi do uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego (mózgu i rdzenia kręgowego) w wyniku zniszczenia specjalnych osłonek mielinowych komórek nerwowych./ fot. Fotolia

Opieka w przypadku osób nieuleczalnie chorych realizowana jest na podstawie odpowiedniej umowy pomiędzy uprawnionym lub jego przedstawicielem ustawowym, a odpowiednim zakładem opieki zdrowotnej.

Opieka paliatywna

Świadczenia w opiece paliatywno - hospicyjnej są wszechstronną, całościową opieką nad pacjentami chorującymi na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące choroby. Opieka ta sprawowana zazwyczaj jest u kresu życia lub w fazie znacznego zaawansowania choroby i ma na celu zapobieganie i uśmierzanie bólu i innych objawów somatycznych, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych. Świadczenia opieki paliatywno - hospicyjnej obejmują również wspomaganie rodziny chorego w czasie trwania choroby jak i w okresie osierocenia, po śmierci chorego.

Przeczytaj: Opieka długoterminowa osób przewlekle chorych

Częstotliwość wizyt

U każdego pacjenta wizyty odbywają się, w zależności od potrzeb, średnio 3 razy w tygodniu w przeliczaniu na wszystkich pacjentów objętych opieką przez członków wielospecjalistycznego zespołu, w tym nie mniej niż 2 wizyty lekarskie w miesiącu. Celem tych działań, sprawowanych przez wielodyscyplinarny zespół jest poprawa jakości życia chorych i ich rodzin.

Opisywany rodzaj świadczeń może być wykonywany w różnego rodzaju placówkach. Będą to:

1) oddziały medycyny paliatywnej;
2) hospicja stacjonarne;
3) hospicja domowe (dla dorosłych, dla dzieci);
4) poradnie medycyny paliatywnej.

Zobacz też: Śmierć - stadia radzenia sobie z wiadomością o śmiertelnej chorobie

Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby pacjent został objęty opieką?

Warunkami objęcia chorego opieką paliatywną są:

1) wskazania medyczne, które określa lekarz z zespołu opieki paliatywnej;
2) faza znacznego zaawansowania choroby;
3) potrzeby chorego w zakresie opieki paliatywnej;
4) zgoda pacjenta lub jego rodziny na objęcie opieką paliatywno – hospicyjną wyrażona na piśmie; w przypadku dzieci, przez rodziców/opiekunów prawnych, a po 16 r. życia także przez chore dziecko,
5) skierowanie lekarza.

Jakie świadczenia obejmuje opieka paliatywna?

Świadczenia, które są dostępne dla chorego zależą od rodzaju ośrodka i formy zastosowanej opieki. Mogą to być między innymi:

1) całodobowa dostępność do świadczeń przez 7 dni w tygodniu (także w święta) – w warunkach stacjonarnych i domowych; całodobowa opieka medyczną - w warunkach stacjonarnych;
2) pełne zabezpieczenie w leki - w warunkach stacjonarnych;
3) leczenie bólu zgodnie z wytycznymi WHO (drabina analgetyczna);
4) leczenie innych objawów somatycznych; świadczenia pielęgniarskie;
5) zapobieganie powikłaniom;
6) zaspokajanie potrzeb psychicznych;
7) pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych i wiele innych.

Źródło : Załącznik do zarządzenia nr 89/ 2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia „Szczegółowe materiały informacyjne o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz o realizacji i finansowaniu umów”

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA