Pobyt z dzieckiem w szpitalu w czasie pandemii. Jakie masz prawa?

pobyt z dzieckiem w szpitalu w czasie pandemii fot. Adobe Stock
Pobyt dziecka w szpitalu w czasie pandemii jest wyjątkową sytuacją. Przepisy dotyczące tego, czy rodzic (lub inny opiekun) może przebywać z hospitalizowanym dzieckiem, nie są do końca jasne. Warto wiedzieć, jakie prawa nam przysługują, jeśli dziecko trafia do szpitala.
/ 07.04.2021 15:58
pobyt z dzieckiem w szpitalu w czasie pandemii fot. Adobe Stock

Spis treści:

 1. Czy można zakazać pobytu rodzica z dzieckiem w szpitalu?
 2. Co zrobić, gdy szpital odmówił prawa do pobytu z dzieckiem?
 3. Czy rodzic może przebywać w szpitalu z dzieckiem chorym na COVID-19?
 4. Pobyt w szpitalu z dzieckiem, gdy rodzic jest zakażony koronawirusem
 5. Zalecenia dla rodzica

Czy szpital może zakazać pobytu rodzica lub opiekuna z dzieckiem w szpitalu?

Przepisy nie są w tym zakresie jednoznaczne. Jednak wytyczne konsultanta krajowego w dziedzinie pediatrii oraz konsultanta krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych, wskazują, ze jeden zdrowy rodzic/opiekun może przebywać w szpitalu z dzieckiem, w trzech sytuacjach:

 • przy braku zakażenia koronawirusem,
 • gdy występuje podejrzenie zakażenia u dziecka,
 • gdy dziecko ma potwierdzony testem COVID-19.

Powyższe rekomendacje zostały przesłane do Narodowego Funduszu Zdrowia z prośbą o ich rozpowszechnienie w szpitalach, powinny zatem trafić do każdego oddziału pediatrycznego w kraju.

Jednak ostatecznie urzędnicy pozostawili kierownikom szpitali decyzję o ewentualnym ograniczeniu prawa do pobytu opiekuna z hospitalizowanym dzieckiem. Pojedyncze placówki skorzystały z tej możliwości, zakazując przebywania rodzicom w oddziałach pediatrycznych i neonatologicznych.

Placówki powołują się na przepisy. Zgodnie z zapisami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (z 2008 r.), kierownik podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć korzystanie z praw pacjenta w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił jednak uwagę w wystąpieniu do Ministra Zdrowia, że w myśl ustawy pacjent ma również prawo do obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. W przypadku dzieci po uwagę należy również wziąć ochronę więzi rodzinnych i korzyści płynące z kontaktu z rodzicem w czasie choroby.

(…) Ograniczenie nie może stwarzać rzeczywistego zagrożenia dla więzi pacjentów i ich bliskich. Pragnę zwrócić uwagę, że przyjęte rozwiązania ochrony życia rodzinnego dotyczą każdego pacjenta, a zatem również dzieci. (…) Nie mam przy tym wątpliwości, że obecność rodzica przy dziecku podczas hospitalizacji jest istotna jeśli chodzi o zabezpieczenie potrzeb emocjonalnych, ale również może przyczynić się do procesu zdrowienia i skrócenia okresu terapii
 – apelował w piśmie do Ministra Zdrowia Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar.

Co zrobić, gdy szpital odmówił prawa do pozostania z dzieckiem w szpitalu?

W sytuacji, gdy uznamy, że powinniśmy przebywać z dzieckiem w szpitalu, a odebrano nam tę możliwość, możemy starać się przekonać dyrekcję do zmiany decyzji w naszym przypadku. Należy zwrócić się do osoby zarządzającej placówką z wnioskiem o uwzględnienie indywidualnej sytuacji. Jeśli to nie poskutkuje, można skierować się do Rzecznika Praw Pacjenta.

Przeczytaj też: Objawy koronawirusa u dzieci

Czy rodzic może przebywać w szpitalu z dzieckiem chorym na COVID-19

Tak. Zgodnie z rekomendacjami konsultanta krajowego w dziedzinie pediatrii oraz konsultanta krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych, jeden zdrowy rodzic może przebywać w szpitalu z dzieckiem zarówno bez COVID-19, jak i z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem koronawirusem. W przypadku potwierdzonego zakażenia rodzic powinien przebywać wraz z dzieckiem w izolatce.

Pobyt w szpitalu z dzieckiem, gdy rodzic jest zakażony koronawirusem

W szpitalu z dzieckiem powinien przebywać zdrowy rodzic lub opiekun prawny. Jednak w przypadku, gdy rodzice mają potwierdzony COVID-19, jest możliwość wyznaczenia opiekuna zastępczego. Nie mogą to być jednak dziadkowie ze względu na zwiększone ryzyko związane z COVID-19. Opiekę dziecku może też zapewnić personel medyczny.

Przeczytaj też: Zespół pocovidowy (MIS-C) u dzieci

Jakie procedury powinien spełnić opiekun dziecka przebywającego w szpitalu?

Rodzice lub inni opiekunowie dziecka podczas pobytu w szpitalu powinni:

 • ograniczyć do minimum kontakt z innymi osobami,
 • zachować odległość co najmniej 1 m przy niezbędnym kontakcie z inną osobą,
 • zasłaniać usta i nos w przypadku kichania czy kasłania,
 • często myć i dezynfekować ręce,
 • zgłosić personelowi medycznemu pojawienie się objawów infekcji, takich jak kaszel, gorączka, duszność lub biegunka.

Jeśli dziecko ma zaplanowany pobyt w szpitalu, warto wcześniej skontaktować się z oddziałem lub wejść na stronę internetową i sprawdzić, jakie zasady w czasie pandemii obowiązują w tej konkretnej placówce.

Źródła:
Wytyczne dla poszczególnych zakresów i rodzajów świadczeń, Pediatria, www.gov.pl/web/zdrowie/wytyczne-dla-poszczegolnych-zakresow-i-rodzajow-swiadczen,
Koronawirus. Rodzic powinien mieć prawo być z dzieckiem w szpitalu – nawet podczas epidemii, Rzecznik Praw Obywatelskich, Wystąpienie do Ministra Zdrowia,
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Więcej informacji: 
Maseczka a objawy alergii. Czy łagodzi katar sienny?
Szczepionka przeciw COVID-19 dla dzieci coraz bliżej
Zakażenie koronawirusem po szczepieniu przeciw COVID-19 – co wiemy?
Czy szczepienie przeciwko COVID-19 zwalnia z kwarantanny?

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA