Prawa pacjenta związane z godnością i życiem rodzinnym

Endoproteza biodra fot. Adobe Stock
Pacjent, przebywający w szpitalu nie jest pozbawiony praw. Personel medyczny ma obowiązek uszanować jego życie prywatne i rodzinne. Pacjent ma również prawo do zachowania intymności podczas przeprowadzania badań, zabiegów i operacji.
/ 23.01.2011 18:42
Endoproteza biodra fot. Adobe Stock

W ramach ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta określono poza uprawnieniami pacjenta związanymi ze świadczeniami zdrowotnymi, także inne przysługujące mu prawa takie jak m.in. prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego pacjenta oraz prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta.

Kontakt z rodziną

Pacjent bowiem zgodnie z przepisami ustawy, kiedy znajduje się w zakładzie opieki zdrowotnej przeznaczonym dla osób wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych ma prawo, o ile sobie tego życzy, do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami.

Dodatkowa opieka pielęgnacyjna

Ustawa gwarantuje pacjentowi także prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, przez którą rozumie się taką opiekę, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym również opiekę sprawowaną nad pacjentką w warunkach ciąży, porodu i połogu.

Koszty

Jeżeli realizacja wskazanych powyżej uprawnień pacjenta, skutkowała kosztami poniesionymi przez zakład opieki zdrowotnej, ich uregulowanie następuje z własnej kieszeni pacjenta. Przy czym koszty te ustalane są prze kierownika zakładu w sposób uwzględniający rzeczywistą ich wysokość.

Poszanowanie intymności

Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta, jest w dzisiejszych czasach nader aktualne, w związku z szerokim upublicznianiem życia prywatnego, szczególnie w mediach.

Przeczytaj: Jakie prawa ma pacjent?

Umieranie w spokoju i godności

Prawo to obejmuje zgodnie z ustawą także prawo do umierania w spokoju i godności. Pacjent znajdujący się w stanie terminalnym, ma ponadto prawo do świadczeń zdrowotnych zapewniających mu łagodzenie bólu i innych cierpień.

Obecność osoby bliskiej przy pacjencie

Ustawa zapewnia, z pewnymi wyjątkami, obecność osoby bliskiej dla pacjenta przy udzielaniu mu świadczeń zdrowotnych. Osoba wykonująca zawód medyczny może jednak odmówić osobie bliskiej obecności przy pacjencie w przypadku istnienia zagrożenia epidemicznego lub innego w stosunku samego pacjenta. Taka odmowa powinna zostać odnotowana w dokumentacji medycznej.

Zobacz też: Jak potwierdzić prawo do świadczeń zdrowotnych?

Obecność przy pacjencie personelu medycznego nieudzielającego świadczenia

Obecność osób wykonujących zawód medycznych, które nie udzielają pacjentowi świadczeń zdrowotnych, przy udzielaniu tych świadczeń jest możliwa tylko, gdy jest to niezbędne ze względu na rodzaj świadczenia. Uczestnictwo, a także obecność innych osób wymaga zgody pacjenta, a w przypadku pacjenta małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody, jego przedstawiciela ustawowego, i osoby wykonującej zawód medyczny, udzielającej świadczenia zdrowotnego.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Najlepsze Promocje i Wyprzedaże

REKLAMA