Wojewódzkie komisje będą orzekały o błędach medycznych

O uzyskaniu odszkodowania za zdarzenie medyczne będzie decydowała komisja wojewódzka/fot. Fotolia
Od nowego roku pacjenci, którzy zostali poszkodowani w szpitalach, będą mogli dochodzić swoich praw przed wojewódzkimi komisjami ds. zdarzeń medycznych. Dzięki temu orzeczenia będą wydawane znacznie szybciej niż miało to miejsce do tej pory.
/ 19.09.2011 16:06
O uzyskaniu odszkodowania za zdarzenie medyczne będzie decydowała komisja wojewódzka/fot. Fotolia

Wojewódzkie komisje ds. orzekania o błędach medycznych

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta pacjenci będą mogli ubiegać się o odszkodowania i zadośćuczynienia za popełnione w szpitalach błędy medyczne przed wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o błędach medycznych.

Wojewódzkie komisje będą się mieściły w urzędach wojewódzkich. W skład każdej z nich ma wchodzić 16 osób, jednakże orzekać będą w składzie 4-osobowym.

Czym jest zdarzenie medyczne?

Ustawa wprowadza nowy termin - „zdarzenie medyczne”. Za zdarzenie medyczne uznaje się: zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć, do których doszło w wyniku niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną:

- diagnozy,

- sposobu leczenia,

- zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.

Przeczytaj: Błąd medyczny - czy można mu zapobiec?

Kto może złożyć wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego?

Wniosek do komisji może złożyć pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy, a w przypadku śmierci pacjenta także jego spadkobiercy.

Termin składania wniosku

Wnioski będzie można składać tylko w przypadkach, gdy do zdarzenia doszło po 1. stycznia 2012 roku. Osoby, które zostały poszkodowane wcześniej mogą dochodzić odszkodowania jedynie poprzez proces sądowy.  

Wniosek do komisji należy złożyć nie później niż 3 lata od wystąpienia zdarzenia. Zgłoszenie wniosku jest płatne, a jego koszt wynosi 200 zł.

Jak długo należy czekać na decyzję?

Najpierw komisja musi ustalić, czy zgłoszone zdarzenie można uznać za zdarzenie medyczne. Orzeczenie powinno być wydane w terminie czterech miesięcy od złożenia wniosku. Następnie, siedem dni po wydaniu orzeczenia, komisja musi sporządzić uzasadnienie. Wydane orzeczenie wraz z uzasadnieniem musi zostać doręczone stronom. Każda ze stron ma 14 dni na złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. W tej sytuacji sprawa powinna być rozpatrzona w ciągu 30 dni.

Przeczytaj: Kiedy przysługuje odszkodowanie z tytułu błędu lekarskiego?

Wysokość odszkodowań

Osoba składająca wniosek musi sama zaproponować wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia. Kwota nie może być jednak wyższa od 100 tys. zł w przypadku gdy doszło do zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, lub 300 tys. zł w przypadku śmierci pacjenta. Odszkodowania wypłacane jest przez ubezpieczyciela szpitala. Jeżeli pacjent nie zgadza się na zaproponowaną przez ubezpieczyciela kwotę odszkodowania, może w przeciągu 7 dni zrezygnować z jego otrzymania. Ponieważ nie ma możliwości odwołania się od wysokości odszkodowania, pacjentowi pozostaje ubieganie się o wyższe odszkodowanie drogą sądową.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA