„Instrukcja obsługi” ADHD-owca. Psycholog radzi, jak postępować z dzieckiem i dorosłym z ADHD

jak postępować z osobą z ADHD fot. Adobe Stock, JenkoAtaman
Relacje z osobami z ADHD mogą dawać wiele satysfakcji, ale często wiążą się też z wyzwaniami. O to, jak sobie radzić z trudnościami w kontaktach z dzieckiem oraz dorosłym z ADHD, jak wspierać, czego nie robić, o czym pamiętać, zapytałyśmy psycholog Sylwię M. Bartczak, ekspertkę Centrum Medycznego ENEL-MED.
/ 02.12.2023 05:30
jak postępować z osobą z ADHD fot. Adobe Stock, JenkoAtaman

ADHD to zaburzenie neurorozwojowe, które powoduje trudności w różnych obszarach funkcjonowania. Problem dotyka nie tylko ludzi z ADHD, ale też osoby z ich otoczenia. Odpowiednie podejście, wsparcie i wiedza na temat objawów mogą znacznie poprawić jakość życia obu stron. Poniżej znajdziesz liczne rozwiązania, które pomogą w relacjach z osobą z ADHD, a także ułatwią jej funkcjonowanie.

Spis treści:

 1. Czym jest ADHD?
 2. Objawy ADHD u dzieci
 3. Objawy ADHD u dorosłych
 4. Jak postępować z dzieckiem z ADHD? 
 5. Jak postępować z dorosłym z ADHD?
 6. Wskazówki dla osób z ADHD

Czym jest ADHD?

ADHD (ang. Attention Deficit Hyperactivity Disorder), czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagijest to neurobiologiczne zaburzenie rozwojowe, które wpływa na funkcje wykonawcze mózgu. Osoby z ADHD mogą mieć trudności z utrzymaniem uwagi, kontrolowaniem impulsów oraz regulacją poziomu aktywności. To zaburzenie często pojawia się we wczesnym dzieciństwie, ale może też utrzymywać się w dorosłym życiu.

Istnieją trzy główne rodzaje ADHD:

 • ADHD z przewagą zaburzeń koncentracji: charakteryzuje się trudnościami w utrzymaniu uwagi, zapominaniem, łatwym rozpraszaniem, trudnościami w organizacji i planowaniu,
 • ADHD z przewagą nadpobudliwości i impulsywności: objawia się nadmierną aktywnością fizyczną, trudnościami w utrzymaniu spokoju, niecierpliwością, skłonnością do podejmowania działań bez zastanowienia,
 • ADHD mieszane: kombinuje cechy nieuwagi oraz hiperaktywności i impulsywności.

Wiele osób z ADHD doświadcza trudności w codziennym funkcjonowaniu, zarówno w sferze edukacyjnej, jak i społecznej. Wspomaganie terapeutyczne, takie jak terapia behawioralna, edukacja, wsparcie rodziny i w niektórych przypadkach leki, mogą być stosowane w leczeniu ADHD. Ważne jest zrozumienie, że każdy przypadek ADHD jest inny, a podejście do leczenia powinno być dostosowane do indywidualnych potrzeb danej osoby
- mówi Sylwia M. Bartczak, psycholog.

Objawy ADHD u dzieci

Objawy ADHD u dzieci dotyczą trzech obszarów: nieuwagi, nadaktywności oraz impulsywności. Nie muszą występować wszystkie, mogą się też różnić nasileniem. Są to:

 • trudności w utrzymaniu uwagi na szczegółach lub wypełnianiu zadań,
 • częste popełnianie błędów z powodu nieuwagi,
 • trudności w skupieniu uwagi na jednym zadaniu,
 • częste zapominanie codziennych obowiązków,
 • nadmierna aktywność fizyczna, zwłaszcza w sytuacjach, gdzie oczekuje się spokoju,
 • niezdolność do utrzymania spokoju, siedzenia w miejscu,
 • mówienie w nadmierny sposób,
 • przeskakiwanie z jednej aktywności na drugą bez zakończenia poprzedniej,
 • podejmowanie działań bez zastanowienia,
 • trudności w czekaniu na swoją kolej,
 • przerwanie innych w trakcie rozmowy lub zabawy,
 • trudności w kontrolowaniu impulsów.

Objawy ADHD u dorosłych

Zdarza się, że ADHD zostaje zauważone dopiero w dorosłym życiu. Wówczas objawiają się nieco inaczej niż w dzieciństwie. Nadal trudności występują w trzech obszarach, czyli dotyczą nieuwagi, hiperaktywności oraz impulsywności, lecz mogą przejawiać się w innych zachowaniach lub mieć mniejsze nasilenie niż w dzieciństwie. 

Objawy ADHD u dorosłych to:

 • trudności w utrzymaniu uwagi na szczegółach, skupianiu się na zadaniach, 
 • problemy z organizacją i planowaniem, często określane jako „roztrzepanie”,
 • częste zapominanie obowiązków i umów,
 • nadmierny niepokój i trudności w utrzymaniu spokoju; niepokój może dotyczyć ruchów (np. wiercenie się, powtarzalne ruchy nogą lub ręką), ale może to być też niepokój wewnętrzny, 
 • zaburzenia snu,
 • nadmierna aktywność fizyczna lub mentalna,
 • trudności w relaksowaniu się,
 • podejmowanie szybkich decyzji bez dostatecznego zastanowienia, pod wpływem chwili (np. nieprzemyślane zakupy albo zaciągnięcie kredytu),
 • skłonność do ryzykownego zachowania (np. szybka jazda samochodem),
 • trudności w kontrolowaniu emocji,
 • trudności w czekaniu na swoją kolej.

Warto podkreślić, że nie każda osoba z ADHD manifestuje wszystkie te objawy, a ich nasilenie może się różnić. Diagnoza i leczenie ADHD powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb i kontekstu życiowego danej osoby
- mówi Sylwia M. Bartczak, psycholog.

Przeczytaj też: „Kobiece” ADHD - jak rozpoznać i okiełznać?

Jak postępować z dzieckiem z ADHD? Ważne zasady

Specjaliści na podstawie wieloletnich obserwacji i badań odkryli obszary, w których możemy wiele zdziałać, by pomóc osobie z tym zaburzeniem oraz jej otoczeniu. Psycholog Sylwia M. Bartczak radzi, jak postępować w relacjach z dzieckiem z ADHD, aby obu stronom żyło się lepiej:  

 • Wyposaż siebie w odpowiednią wiedzę o funkcjonowaniu osób z ADHD. Lepiej przygotowany będziesz się czuł bardziej kompetentny i obniżysz swoja frustracje związaną z trudnymi sytuacjami. Kiedy wiemy, co mamy robić, czujemy się pewniej.
 • Jasne wytyczne. Dzieci z ADHD korzystają z jasnych, zrozumiałych instrukcji. Postaraj się przekazywać informacje w sposób prosty i klarowny.
 • Komunikacja bezpośrednia. Komunikuj się bezpośrednio z dzieckiem, utrzymuj kontakt wzrokowy. Zadawaj konkretne pytania i sprawdzaj zrozumienie.
 • Konsekwencje i nagrody. Ustal spójne zasady i konsekwencje. Równocześnie wprowadź system nagród, aby motywować dziecko do pozytywnego zachowania.
 • Struktura i rutyna. Zapewnij ustaloną strukturę dnia oraz rutynę. Dzieci z ADHD korzystają z przewidywalności, co pomaga im lepiej funkcjonować.
 • Przerwy i aktywność fizyczna. Planuj krótkie przerwy, w trakcie których dziecko może się poruszać. Aktywność fizyczna pomaga w rozpraszaniu nadmiaru energii.
 • Wsparcie edukacyjne. Pracuj z nauczycielami i specjalistami edukacyjnymi, aby dostosować środowisko szkolne do potrzeb dziecka. Indywidualne podejście może poprawić jego sukcesy w nauce.
 • Wsparcie terapeutyczne. Wspieraj dziecko w korzystaniu z terapii behawioralnej lub innych form wsparcia terapeutycznego.
 • System organizacyjny. Pomóż w organizacji zadania i przestrzeni, na przykład poprzez zastosowanie kolorowych etykiet czy organizerów.
 • Dostosuj środowisko. Staraj się tworzyć środowisko, które minimalizuje bodźce rozpraszające. Spokojne otoczenie może pomóc w utrzymaniu uwagi.
 • Staraj się być empatyczny i cierpliwy. Bądź empatyczny i cierpliwy w trakcie interakcji. Osoby z ADHD mogą potrzebować więcej czasu na przetwarzanie informacji i reakcję.
 • Zrozumienie potrzeb dziecka. Staraj się zrozumieć indywidualne potrzeby dziecka i dostosowywać strategie do jego specyficznych cech i preferencji.
 • Zadbaj o siebie i swój związek. To bardzo ważne i też będzie miało wpływ na funkcjonowanie dziecka. Jeśli odczuwasz frustrację i wypalenie, zgłoś się do psychologa lub psychoterapeuty po pomoc.

Przeczytaj też: Jak wspierać dziecko z ADHD w nauce?

Nagradzanie i wyciąganie konsekwencji przy ADHD

Rodzice dzieci z ADHD często nie wiedzą, jak sprawić, żeby dziecko słuchało poleceń, było spokojne wtedy, kiedy być powinno, i poprawiło swoje zachowanie. Będąc rodzicem dziecka z ADHD, trzeba przede wszystkim zdać sobie sprawę z tego, że niewłaściwe zachowania dziecka na ogół wynikają z obecności tego zaburzenia i zmian na poziomie neurologicznym, a nie złośliwości wobec opiekuna czy innych osób. Są więc czymś w rodzaju objawu choroby, na które dziecko nie ma wpływu. Dlatego trzeba podejść do tematu z dużą dozą cierpliwości i wyrozumiałości. Ale to nie oznacza, że nie da się nic zrobić. Wręcz przeciwnie. Należy dziecko ukierunkowywać na właściwe zachowania, tłumaczyć uczucia i intencje oraz dawać instrukcje, jak należy postąpić, aby żyło mu się przyjemniej. Być może trzeba będzie powtarzać pewne kwestie wiele razy.

W przypadku nagradzania i stosowania konsekwencji wobec trudnych zachowan dzieci z ADHD, ważne jest elastyczne podejście, które bierze pod uwagę indywidualne potrzeby każdego dziecka. Do nagradzania i konsekwencji trzeba podejść z empatią, zawsze kierując się dobrem dziecka. Elastyczne podejście i próba zrozumienia, co działa najlepiej w danym przypadku, są kluczowe. Pomóż dziecku zrozumieć, że ma pewne specyficzne trudności w funkcjonowaniu, nad którymi musi pracować, dla własnego komfortu życia i lepszego samopoczucia. Unikaj usprawiedliwiania wszystkich zachowań – ADHD, aby rozwijać w dziecku odpowiedzialność i umiejętność dokonywania wyborów. To też część procesu terapeutycznego
- radzi Sylwia M. Bartczak, psycholog.

Ważne jest to, w jaki sposób opiekun docenia zachowania dziecka, a w jaki je neguje i wyciąga konsekwencje. Poniżej znajdziesz porady psychologa na ten temat.

System nagradzania dziecka z ADHD:

 • Natychmiastowe wzmocnienia: Nagradzaj natychmiast po pozytywnym zachowaniu. Dzieci z ADHD korzystają z szybkich wzmocnień, które są bezpośrednio związane z ich zachowaniem.
 • Różnorodność nagród: Wprowadź różnorodność nagród, aby dostosować je do indywidualnych zainteresowań dziecka. To może być zarówno pochwała, jak i możliwość dodatkowej aktywności.
 • System punktowy: Rozważ stosowanie systemu punktowego, w którym dziecko zbiera punkty za pozytywne zachowanie. Punkty mogą być wymieniane na nagrody lub przywileje.
 • Wspólne cele: Zaangażuj dziecko w ustalanie wspólnych celów. Wspólna praca nad osiągnięciem celów może budować więź i motywować do pozytywnego zachowania.

Stosowanie konsekwencji u dziecka z ADHD:

 • Konsekwencje logiczne: Stosuj konsekwencje logiczne, które są bezpośrednio związane z niepożądanym zachowaniem. Działa to lepiej niż konsekwencje odległe w czasie.
 • Jasne instrukcje: Przedstawiaj jasne instrukcje dotyczące konsekwencji za konkretne zachowanie. Dzieci z ADHD korzystają z jasności i przewidywalności.
 • Konsekwencje naturalne: Pozwól dziecku doświadczyć naturalnych konsekwencji swoich działań, jeśli jest to bezpieczne. Na przykład, jeśli nie zorganizuje swojego miejsca do nauki, może mieć trudności w znalezieniu potrzebnych przedmiotów.
 • Spokojna rozmowa: Po niepożądanym zachowaniu staraj się rozmawiać z dzieckiem spokojnie i ze zrozumieniem, zamiast natychmiast stosować karę. Wyjaśnij, dlaczego dane zachowanie było nieodpowiednie.

Jak postępować z dorosłym z ADHD? Ważne zasady

Relacja z dorosłym z ADHD naturalnie różni się od relacji z dzieckiem. Nie wszystkie sposoby skuteczne wobec dziecka znajdą tu zastosowanie. Kontakty z osobą z ADHD mogą być satysfakcjonujące, ale czasami mogą również wiązać się z pewnymi wyzwaniami. 
Pierwszym krokiem jest zrozumienie, czym jest ADHD i z jakimi trudnościami się wiąże.

Pamiętaj o tym, że osoba z ADHD ma zmienny poziom uwagi i może szybko tracić zainteresowanie danym tematem. Łatwo się rozprasza w trakcie zadań lub rozmowy, ale to nie znaczy, że nie słucha. Warto zachować cierpliwość i ewentualnie prosić o powtórzenie informacji. Bądź przygotowany na impulsywne reakcje lub decyzje. Dobrze jest wspierać drugą osobą w rozwijaniu strategii kontrolowania impulsów. Miej na uwadze, że osoba z ADHD często ma różnorodne i zmienne zainteresowania. Akceptuj tę różnorodność. W trakcie kontaktów możemy napotkać też problem z zapominaniem o obowiązkach u tej osoby. Tworzenie list zadań i regularne przypominanie o ważnych sprawach będą pomocne
- radzi Sylwia M. Bartczak, psycholog.

Możesz zrobić więcej, aby poprawić wspólne relacje. Oto ważne zasady postępowania w kontaktach z osobą dorosłą z ADHD:

 • Klarowna komunikacja. Komunikuj się bezpośrednio i jasno. Daj konkretne instrukcje i oczekiwania.
 • Planowanie i organizacja. Pomagaj w tworzeniu planów i strategii organizacyjnych. Wspieraj w tworzeniu list zadań i harmonogramów.
 • Rutyna i struktura. Wspieraj utrzymanie rutyny i struktury dnia. Pomoc w planowaniu może znacząco zminimalizować stres.
 • Wsparcie przy podejmowaniu decyzji. Pomóż w procesie podejmowania decyzji, dostarczając informacji i analizując konsekwencje różnych wyborów.
 • Pozytywne wzmocnienie. Uznawaj osiągnięcia i postępy. Pozytywne wzmocnienie może motywować do dalszych wysiłków.
 • Zarządzanie stresem. Pomagaj w poszukiwaniu skutecznych strategii radzenia sobie ze stresem, na przykład poprzez relaksację, medytację czy ćwiczenia fizyczne.
 • Współpraca z profesjonalistami. Wspieraj dorosłą osobę z ADHD w korzystaniu z pomocy specjalistów, takich jak psycholog czy terapeuta, aby rozwijać umiejętności radzenia sobie z trudnościami. Rozważ wspieranie osoby z ADHD w korzystaniu z terapii, zarówno indywidualnej, jak i rodzinnej. 
 • Regularna komunikacja: Utrzymuj regularną komunikację. Otwarta rozmowa pozwala na dzielenie się uczuciami i potrzebami, co może przyczynić się do budowania silniejszej relacji.
 • Kooperacja w planowaniu: Razem planujcie zadania i wydarzenia. Wspólne planowanie może zwiększyć poczucie kontroli nad sytuacją.
 • Akceptacja i zrozumienie: Akceptuj jednostkowe cechy i trudności związane z ADHD. Zrozumienie, że niektóre zachowania wynikają z neurobiologicznego zaburzenia, może ułatwić komunikację.

Wskazówki dla osób z ADHD. Jak sobie radzić?

Osoby z rozpoznanym ADHD często posiadają wyjątkowe cechy, które warto wykorzystać. Niejednokrotnie wyróżniają się kreatywnością, uporem w dążeniu do celu i zaangażowaniem, odwagą, chęcią pomagania, szybkością reagowania w kryzysowych sytuacjach. Nie zapominaj o swoich mocnych stronach. Pomyśl o nich. Kieruj się też wskazówkami znajdującymi się poniżej, żeby lepiej radzić sobie z trudnościami, poprawić relacje i funkcjonowanie:

10 wskazówek, jak sobie radzić, jeśli masz ADHD:

 1. Dowiedz się, czym jest ADHD i przyjmuj pomoc.
 2. Używaj organizera, listy zadań, przypominajek w telefonie i zadbaj o porządek. Ogranicz liczbę rozpraszaczy (sprzątnij dookoła siebie, im mniej rzeczy wytrącających z wykonywania zadań, tym lepiej). 
 3. Staraj się wykonywać zadania od razu. Unikaj odkładania na później. Sprawdzaj po sobie, aby uniknąć błędów przez nieuwagę.  
 4. Trenuj pamięć i koncentrację. Poszukaj pomocy, ćwiczeń, porad, które usprawniają te obszary.
 5. Podziel się z zaufaną osobą swoimi problemami. Wsparcie bliskiej osoby jest nieocenione i często pomaga poczuć się lepiej. 
 6. Udaj się do specjalisty, aby nauczyć się kontrolować impulsywność. Impulsywność może być najtrudniejsza do okiełznania ze wszystkich objawów ADHD, dlatego warto poszukać fachowego wsparcia.
 7. Okazuj innym szacunek i życzliwość. Nie zawsze wszystko będzie szło po twojej myśli i nie zawsze będziesz decydował, w takich sytuacjach staraj się nie ulegać emocjom.
 8. Wykorzystuj swoją pomysłowość, aby znajdować nowe rozwiązania w trudnych sytuacjach. Nie zniechacaj się zbyt szybko. 
 9. Prowadź zdrowy styl życia. Uprawiaj sporty, które pomogą uwolnić nadmiar energii. Zdrowo się odżywiaj, to wpływa dobrze na każdy organizm.
 10. Nie usprawiedliwiaj wszystkiego swoim ADHD. To nie może być twoją wymówką, którą będziesz zasłaniał się przed odpowiedzialnością. Naucz się przepraszać i naprawiać błędy. 

ADHD można okiełznać, jeśli będziemy wyposażeni w odpowiednią wiedzę i wcielimy w życie wymienione wskazówki. Gra jest warta świeczki, bo w zamian czekają lepszej jakości relacje i bardziej satysfakcjonujące życie. I o to w tym chodzi. 

Czytaj także:
ADHD a ADD – czym się różnią, jak się diagnozuje i leczy te zaburzenia?
Objawy autyzmu - jak rozpoznać zaburzenia autystyczne u dziecka?
Obalamy mity: Czy tran jest dobry na ADHD?
Obalamy mity: Czy cukier powoduje nadaktywność u dzieci?

polki dla zdrowia

Ekspert Centrum Medycznego Enel-Med
Sylwia M. Bartczak
mgr
Sylwia M. Bartczak
psycholog
Ekspert Centrum Medycznego Enel-Med

Ukończyła studia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej na wydziale psychologii społecznej w Warszawie. Ma 15-letnie doświadczenie zawodowe. Pierwsze doświadczenie zdobyła na rocznym stażu w Ośrodku Zdrowia Psychicznego SYNAPSIS. Pracuje z osobami dorosłymi, młodzieżą i z dziećmi. Jest w trakcie szkoleń do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty. Studentka Studiów podyplomowych Akademii Medycznej w Warszawie na kierunku seksuologia kliniczna. Udziela pomocy psychologicznej w pełnym zakresie, w tym m.in. wsparcie osób przewlekle chorych, interwencje kryzysowe, wsparcie osób doświadczających przemocy, wypalenia zawodowego, wsparcie par, praca terapeutyczna z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu (ZA).

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA