Psychoterapia - jak się zaczęła jej historia?

Psychoterapia - jak się zaczęła jej historia?

Co to jest psychoterapia i na czym właściwie polega? Definicję psychoterapii zaproponował wiele lat temu niejaki Pierre Janet twierdząc, iż "psychoterapia jest nazwą wszystkich metod leczenia, które działają zarówno na ciało, jak i psyche za pomocą środków działających "via psyche". Definicja ta jednak nie jest do końca ścisła...
/ 23.07.2010 15:26
Psychoterapia - jak się zaczęła jej historia?

Zalążki psychoterapii

Aby w pełni zrozumieć role, jaką odgrywa psychoterapia należy cofnąć się do czasów jej zalążków, kiedy to razem z medycyna miały swoją wspólna ścieżkę. Miało to miejsce w tzw. kulturach tradycyjnych. Wierzyły one bowiem że poprzez analizę snów chorego możliwe będzie wyznaczenie odpowiedniego leczenia (Bednarczyk, 1999). Bezpośrednich początków psychoterapii należy upatrywać jednak w nowożytności a dokładniej w mesmeryzmie i hipnozie.

Prekursorem tego pierwszego podejścia, zwanego także „magnetyzmem zwierzęcym” był w XVII wieku Franz Anton-Mesmer. Według niego rolą terapeuty było przywrócenie harmonii przepływu, uniwersalnego dla organizmów żywych „fluidu”. Oddziaływanie terapeuty polegało między innymi na wykorzystywaniu specjalnych przyrządów lub bezpośrednim wodzeniu rękami nad pacjentem, co mogło przypominać dzisiejszy bioenergoterapeutyzm.

W odróżnieniu od mesmeryzmu, pojęcie hipnozy nie można przypisać jednemu twórcy. Po raz pierwszy sama nazwę wprowadził James Braid. Na korzeniach tego pojęcia powstała znana wszystkim psychoanaliza, stanowiąca do dziś jedną z najbardziej znanych form psychoterapii.

Polecamy też: PTSD - jak sobie z nim radzić?

Medycyna i psychologia

Ze względu na swe związki zarówno z kuracją medyczną jak i pomocą psychologiczną do dziś jest na pograniczu tych dwóch dyscyplin. Z jednej, bowiem strony psychoterapia odwołuje się do obowiązujących określeń zdrowia i choroby, a jej celem jest usunięcie istniejących u pacjenta zaburzeń. Z drugiej, jednak korzysta z diagnozy psychologicznej i zajmuje się głębokimi problemami psychicznymi (odnoszącymi się zarówno do sfery nieświadomości jak i osobowości) (Czabała,1997). Mimo, że rozumienia psychoterapii jest wiele, bo dla jednego będzie to rozmowa z przyjaciółka dla innego wizyta u wróżki, to jednak wspólne wydają się uznanie psychoterapii za kompleksowe wsparcie udzielane osobie, która takiej pomocy oczekuję.

Rozwój psychologii humanistycznej

W ciągu ostatnich dziesięcioleci wszyscy mogliśmy zaobserwować intensywny rozwój i dominację nauk przyrodniczych i ścisłych w różnych obszarach funkcjonowania, przede wszystkim tych dotyczących człowieka. Dzięki zaawansowanej technologii możemy uzyskać zaawansowaną pomoc dotyczącą wielu sfer naszego życia. Postęp ten prowadzi jednak do dehumanizacji spowodowanej zanikiem osobistego kontaktu między ludźmi. (Kratochvil, 1984)

Polecamy również: Na czym polega metoda autoinstrukcji?

Człowiek z natury w swoim życiu potrzebuje innych, a niezaspokojenie tego warunku prowadzi do różnego rodzaju patologii, które to nie zawsze można łatwo wyleczyć stosując się do naukowych zasad oferowanych między innymi przez medycynę. W tym miejscu pojawia się szczególny rodzaj pomocy psychologicznej - psychoterapia.

W wielu wysoko rozwiniętych krajach psychoterapia zrobiła w ostatnim ćwierćwieczu zawrotna karierę. (Kratochvil, 1984). W oszałamiającym tempie staję się ona modną metodą leczniczą, której skuteczność jest areną do licznych sporów wśród rywalizujących ze sobą nurtów teoretycznych (Kratochvil, 1984).

Rozgłos, jaki otrzymuje ona poprzez media i określane jako magiczne metody jej działania sprawiają, że po części traci ona ze swej naukowości. Wpływa to pośrednio na spory i trudności w utworzeniu jednoznacznej definicji tego słowa.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!