Polipy jelita grubego można pomylić z nieswoistymi zapaleniami jelit. Badaniem rozstrzygającym jest ocena histopatologiczna wycinku błony śluzowej.

Jak odróżnić wrzodziejące zapalenie jelita grubego od choroby Crohna?

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego oraz choroba Crohna należą do grupy schorzeń określanej nieswoistymi zapaleniami jelit. Z reguły prezentują one podobne objawy: biegunki, stolce z domieszką krwi, bóle brzucha. Jak odróżnić obie te choroby?
/ 27.02.2011 21:33
Polipy jelita grubego można pomylić z nieswoistymi zapaleniami jelit. Badaniem rozstrzygającym jest ocena histopatologiczna wycinku błony śluzowej.

Podstawowe cechy, które różnicują wyżej wymienione schorzenia to: lokalizacja, ciągłość, obszar zajętego przez zapalenie jelita, tworzenie przetok oraz tendencja do nawracania po leczeniu operacyjnym.

Co charakteryzuje wrzodziejące zapalenie jelita grubego?

Wrzodziejące zapalenie jelita dotyczy wyłącznie jelita grubego. Zmiany są ciągłe, jednoodcinkowe, prawie zawsze zajęta jest cała odbytnica. Zapalenie lokalizuje się tylko w błonie śluzowej, dlatego też praktycznie nigdy nie dochodzi do powstania przetok. Operacja w tym schorzeniu pozwala na całkowite wyleczenie.

Zobacz też: Jak objawiają się nieswoiste zapalenia jelit?

Choroba Crohna - choroba całego przewodu pokarmowego

Choroba Crohna w odróżnieniu od wrzodziejącego zapalenia jelita grubego może dotyczyć całego przewodu pokarmowego. Zmiany często są odcinkowe, to znaczy, że w badaniach obrazowych zaobserwować można zarówno zdrowe, jak i fragmenty objęte zapaleniem. Zapalenie obejmuje całą ścianę jelita, przez co często dochodzi do powstania przetok. Niestety, leczenie operacyjne jest mało skuteczne, ponieważ często następują po nim nawroty.

Objawy różnicujące

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego oraz chorobę Crohna często można zróżnicować na podstawie objawów. Statycznie, w przebiegu wrzodziejącego zapalenia jelita częściej dochodzi do krwawień z dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Towarzyszą one chorobie niemal w 100%. Przy czym jedynie 20% przypadków choroby Crohna może przebiegać z krwawieniami. Inaczej rzecz ma się z bólem brzucha. W tym przypadku, bóle są częstsze i silniejsze w przebiegu choroby Crohna. Ponadto, w tej chorobie często można stwierdzić wyczuwalny guz w jamie brzusznej, zmiany okołoodbytowe (szczeliny, przetoki) oraz znaczny ubytek masy ciała.

Podstawa pewnego rozpoznania - kolonoskopia

Jeżeli jednak lekarz nie potrafi postawić jednoznacznego rozpoznania na podstawie objawów chorobowych, może zastosować badania dodatkowe: kolonoskopię oraz zdjęcie rentgenowskie bądź tomografię komputerową. Błona śluzowa w przebiegu wrzodziejącego zapalenia jelita jest „granulowana”, często stwierdza się jej nieregularność, zanik pofałdowania oraz wygładzenie fałdów. Charakterystyczny jest obraz tak zwanej „sztywnej rury”. W chorobie Crohna obserwuje się odcinkowe zwężenia błony śluzowej, określa się ją jako „brukowaną”, stwierdza się objaw „spinek do mankietów” oraz liczne przetoki.

Dokładne rozpoznanie choroby jest ważne podczas planowania leczenia oraz rokowania. Grupy leków stosowane we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego oraz chorobie Crohna są podobne, często niemal identyczne. Istotne jest jednak, aby znać przebieg choroby i w odpowiednim momencie wdrożyć właściwe postępowanie. Pozwala to na poprawienie jakości życia chorego oraz jego przedłużenie.

Zobacz też: Kiedy jest wskazana kolonoskopia?

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!