Zdarza się, że Polki milczą przez wiele lat, zanim powiedzą lekarzowi o nietrzymaniu moczu. O ile sam spyta... /fot. Shutterstock

Depresja w starszym wieku a otępienie - jak je odróżnić?

Wydaje się naturalnym, że z biegiem lat i wskutek starzenia pogarsza się nasza zdolność zapamiętywania, szwankuje pamięć i łatwo wtedy o spadek nastroju. Takie objawy w równym stopniu mogą jednak świadczyć o depresji i otępieniu.
/ 07.01.2019 12:32
Zdarza się, że Polki milczą przez wiele lat, zanim powiedzą lekarzowi o nietrzymaniu moczu. O ile sam spyta... /fot. Shutterstock

Różnicowanie postępującego zespołu otępiennego od depresji jest jednym z najtrudniejszych zadań jakie stoją przed lekarzem w przypadku wystąpienia zaburzeń czynności poznawczych u starszych osób.

Dlatego też specjalistyczną diagnostyką tego problemu zajmują się najczęściej psychiatrzy, a nie neurolodzy. Największy problem stanowi postawienie diagnozy u seniorów, którzy przychodzą z bardzo silnymi objawami. Przeważnie czekają oni "do ostatniej chwili", kiedy obie choroby są już bardzo rozwinięte. Lekarz musi wtedy odkryć, jak szybko narastały objawy i musi znaleźć delikatne różnice między tymi chorobami. Od diagnozy zależy leczenie, które w obu chorobach jest diametralnie różne.

Jak leczyć depresję u seniora?

Zespół otępienny czy depresja?

 
Cecha Depresja Otępienie

1. Początek

1. Szybki

1. Wolny

2. Wysiłek przy wykonywaniu testów

2. Niewielki, nawet przy prostych zadaniach szybko rezygnuje 2. „Walczy” z zadaniami
3. Stosunek do zaburzeń intelektualnych 3. Nie próbuje kompensować 3. Próbuje kompensować
4. Skargi na zaburzenia 4. Informuje o trudnościach 4. Obojętny
5. Utrata sprawności społecznej 5. Szybka i znaczna 5. Postępująca stosunkowo wolno
6. Relacje między zachowaniem a stopniem zaburzeń społecznych 6. Często sprzeczne 6. Zgodne
7. Nocne nasilanie się dolegliwości 7. Nietypowe 7. Typowe
8. Funkcje przestrzenno-wzrokowe 8. Zwykle zachowane 8. Często upośledzone
9. Zdolności językowe 9. Zwykle zachowane 9. Często upośledzone

Ćwiczenia na zdrowy mózg

Różnice w zaburzeniach funkcji poznawczych w depresji i otępieniu

 

Depresja

Otępienie

1. Subiektywne skargi na trudności w skupianiu uwagi

1. Nie występują

2. Wahania dobowe w zapamiętywaniu (pamięć krótkotrwała) 2. Pora dnia nie wpływa na pamięć krótkotrwałą
3. Struktura i treść wypowiedzi są niezaburzone 3. Wyraźne zmiany w strukturze i treści wypowiedzi
4. Zachowana zdolność uczenia się i przypominania odroczonego 4. Zaburzenia zdolności uczenia się
5. Rodziny chorych łatwiej zauważają problemy związane z funkcjami poznawczymi 5. Później dostrzegane zaburzenia funkcji intelektualnych – wcześniej zaburzenia funkcjonowania społecznego
6. Dokładnie i szczegółowo opisują problemy z funkcjonowaniem poznawczym 6. Konfabulacja i dyssymulacja
7. Odwracalność zaburzeń funkcji poznawczych 7. Postępujący charakter zaburzeń
8. Badanie testowe ogólnie w granicach normy 8. Badania neuropsychologiczne wykrywają deficytypoznawcze

Zobacz też:
Jak leczyć depresję?
Jakie leki pomagają przy depresji?

Źródło: Wydawnictwo Continuo, Podstawy psychologii, Zaburzenia funkcji poznawczych w wybranych chorobach psychicznych i somatycznych, Monika Talarowska, Rozdział 9.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!