serce, medycyna, fotolia

Jakie badania przeprowadza się w chorobach serca?

Zawał serca, choroba wiecowa, niewydolność serca, wady układu krążenia – jak rozpoznać te choroby? Skąd wiadomo, że nasze serce jest zdrowe? Jakie badania przeprowadzić, kiedy podejrzewamy chorobę serca?
/ 08.09.2011 16:59
serce, medycyna, fotolia

Co krew mówi o zdrowiu Twojego serca?

Badanie krwi jest zawsze pierwszym krokiem w celu ustalenia przyczyny naszych sercowych dolegliwości. Jedynie przy podejrzeniu zawału serca wykonuje się wcześniej badanie EKG. Czego poszukujemy we krwi osoby z podejrzeniem choroby serca?

Najważniejsze badania laboratoryjne wykonywane u pacjenta z problemami kardiologicznymi to: profil lipidów (uwzględniający cholesterol całkowity, cholesterol LDL i HDL), poziom triglicerydów, stężenie glukozy na czczo i hemoglobiny glikowanej oraz białko C-reaktywne (CRP). Choć diagnostykę rozpoczyna się od tych podstawowych badań laboratoryjnych, to ostatecznie rozpoznanie zawsze wymaga przeprowadzenia bardziej specjalistycznych badań.

Badania laboratoryjne w diagnostyce chorób serca

Badanie EKG – złoty standard w chorobach serca

EKG to podstawowe badanie wykorzystywane w diagnostyce chorób serca. Jest graficznym odzwierciedleniem jego czynności bioelektrycznej. Skurcz serca i sposób rozprzestrzeniania się impulsu elektrycznego w mięśniu sercowym narysowany jest w formie krzywej. Rejestracja pola elektrycznego wytwarzanego przez serce w każdej minucie jego pracy możliwa jest dzięki umieszczeniu elektrod na ciele pacjenta. Siatka milimetrowa, na której urządzenie drukuje wykres, umożliwia pomiar częstotliwości rytmu serca oraz analizę głównych elementów wykresu (załamków: P, Q, R, S i T).

Co powinniśmy wiedzieć o badaniu EKG?

Wysiłkowe badanie EKG – co to takiego?

Wysiłkowe badanie EKG to test zdrowotny, w trakcie którego czynność serca rejestrowana jest za pomocą tych samych elektrod co w klasycznym EKG, ale podczas wykonywanego wysiłku fizycznego. Ma on na celu ocenę pracy serca w warunkach zwiększonego obciążenia, jakim jest wysiłek fizyczny. Wysiłkowe badanie EKG jest szczególnie przydatne w diagnozowaniu choroby niedokrwiennej serca. Może być wykonane na bieżni ruchomej lub na specjalnym rowerze. Jak przygotować się do badania?

Do czego służy wysiłkowe badanie EKG?

Co to jest badanie EKG metodą Holtera?

EKG metodą Holtera polega na rejestracji zapisu EKG w sposób ciągły prze 24 godziny. Pozwala na ocenę patologii serca i zmian jego pracy, które ujawniają się jedynie w określonych warunkach. EKG spoczynkowe pozwala zarejestrować zmiany stale występujące lub przypadkowo uchwycone podczas badania. Jest to tylko krótki, kilkuminutowy zapis, który nie pozwala uchwycić pewnych zmian, pojawiających się okresowo. Dlatego powstał 24-godzninny sposób rejestrowania zmian rytmu serca – Holter EKG. Jakie są wskazania do 24-godzinnego badania EKG metodą Holtera?

Wszystko o Holter EKG

Echokardiografia – gdy chcemy obejrzeć serce

Echokardiografia wykorzystuje fale ultradźwiękowe do obrazowania serca. Badanie echokardiograficzne pokazuje serce w trakcie jego pracy w czasie rzeczywistym. Dwuwymiarowy obraz wyświetlany jest na ekranie monitora komputera, do którego sygnał dociera z głowicy przyłożonej do klatki piersiowej. Badanie echo (skrót o echokardiografii) jest nieinwazyjne – pozwala nam niejako oglądać pracę serca przez ścianę klatki piersiowej.

Echo serca dostarcza nam informacji zarówno na temat budowy anatomicznej serca, jak i jego czynności. Nieinwazyjność, łatwa dostępność badania, duża dokładność pomiarów oraz względnie niska cena badania sprawiły, że współczesna kardiologia nie istniałaby bez możliwości wykonania echokardiografii.

Co powinniśmy wiedzieć o echokardiografii?

Echokardiografia obciążeniowa

Echokardiografia obciążeniowa łączy w sobie dwie metody: EKG wysiłkowe i echo serca. Echokardiografia obciążeniowa jest jedną z metod stosowanych w diagnostyce i ocenie rokowniczej w chorobie wieńcowej.

Obciążenie serca można osiągnąć poprzez wysiłek fizyczny, środki farmakologiczne lub przezprzełykową stymulację serca. Badanie jest bardziej czułe niż zwykłe echo serca lub EKG oddzielnie i daje mniej wyników fałszywych. Jak wygląda echokardiografia wysiłkowa?

Na czym polega echokardiografia obciążeniowa?

Koronarografia – naczynia wieńcowe od wewnątrz

Koronarografia to badanie inwazyjne, które pozwala na zobrazowanie naczyń wieńcowych od wewnątrz. Samo badanie polega na nakłuciu tętnicy, przez którą wprowadza się specjalny, cienki cewnik do światła naczynia. Cewnik następnie przesuwa się wzdłuż naczyń aż dotrze się nim do tętnic wieńcowych. Przez wprowadzony cewnik podaje się następnie środek cieniujący, który wypełniając naczynia uwidacznia ich budowę, średnicę światła i przebieg.

Koronarografia to nie tylko doskonała metoda diagnostyczna. Za pomocową koronarografii możliwe jest wykonanie szeregu zabiegów: poszerzenia zwężonego naczynia, założenia stentu i wiele innych. Jest to zatem również jedna z lepszych metod terapii stosowanych w chorobie wieńcowej.

Koronarografia – na czym polega to badanie?

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!