Jeśli nie anafilaksja to co?

Rekacje anafilaktoidalne dają objawy takie jak anafilaksja, lecz powstają bez udziału przeciwciał klasy IgE./fot.Fotolia
Anafilaksja to najcięższa forma alergii i w niektórych przypadkach może stanowić zagrożenie życia. Choć jej objawy z reguły pozwalają na jednoznaczne postawienie diagnozy, to należy pamiętać, że istnieją choroby, które mogą przebiegać podobnie jak anafilaksja. Najcenniejszym narzędziem, często wystarczającym do rozpoznania anafilaksji jest rozmowa z chorym. Chorzy zwykle pozwiązują wystąpienie objawów z poprzedzającym je narażeniem na dany czynnik wywołujący. Nie zawsze jednak jest to możliwe. Wówczas stwierdzenie anafilaksji staje się prawdziwą łamigłówką.
/ 30.05.2011 18:28
Rekacje anafilaktoidalne dają objawy takie jak anafilaksja, lecz powstają bez udziału przeciwciał klasy IgE./fot.Fotolia

Omdlenia

Anafilaksję mogą przypominać omdlenia w tzw. mechanizmie wazowagalnym ( związanym z odruchową reakcją naczyń krwionośnych). Omdleniu towarzyszy zwykle bladość skóry, zwolnienie tętna i pocenie się. Inaczej jest w anafilaksji, dla której charakterystyczny jest obrzęk, pokrzywka, przyspieszenie tętna oraz trudności w oddychaniu.

Przeczytaj: Jak skutecznie zapobiegać anafilaksji?

Stany zagrażające życiu

  •  Astma. Czasami reakcja anafilaktyczna przebiega z objawami duszności, mogącymi przypominać ciężki napad astmy. Jest to szczególnie częste u dzieci. U osób dorosłych należy brać pod uwagę także zator tętnicy płucnej.
  •  Posocznica i wstrząs septyczny- należy wziąć pod uwagę przy niskim ciśnieniu krwi, podwyższonej temperaturze ciała oraz wybroczynach na skórze.
  •  Nagła utrata przytomności, zwłaszcza bez towarzyszących jej zmian skórnych, może być wzięta za zawał serca, udar mózgu.
  •  Jeśli wystąpi obrzęk krtani, należy pomyśleć o wrodzonym obrzęku naczynioruchowym. Brak jest wówczas objawów astmy oraz pokrzywki.

Reakcje anafilaktoidalne

Innym zagadnieniem są reakcje dające objawy takie jak anafilaksja, lecz powstające bez udziału przeciwciał klasy IgE. Nazywa się je reakcjami anafilaktoidalnymi, czyli przypominającymi anafilaksję. W odróżnieniu od opisanych wyżej chorób, rozróżnienie między reakcją anafilaktyczną a anafilaktoidalną nie wpływa na sposób leczenia chorego.

W trudnych przypadkach

W niektórych sytuacjach do rozpoznania anafilaksji konieczne jest wykonanie bardziej szczegółowych badań. W wątpliwych przypadkach pomocna może być ocena poziomu tryptazy w osoczu krwi. Tryptaza jest jednym z mediatorów uwalnianych z komórek tucznych w czasie reakcji anafilaktycznej i utrzymuje się we krwi do kilku godzin po jej wystąpieniu. Niestety nie jest to badanie doskonały- anafilaksja, szczególnie gdy czynnikiem wywołującym jest pokarm, może przebiegać z prawidłowym poziomem tryptazy. Dlatego badania tego nie wykonuje się rutynowo.

Polecamy: Jakie są typowe objawy anafilaksji?

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA