Wymyślanie komuś rzadko kiedy pomaga/ fot. Shutterstock

Męska rzecz, czyli ból głowy związany z seksem

Pierwotny ból głowy związany z aktywnością seksualną, zwany naukowo koitalnym bólem głowy, stanowi problem medyczny i psychologiczny. Niewiele ma wspólnego z chęcią uniknięcia zbliżenia - i to nie tylko dlatego, że występuje głównie u mężczyzn…
/ 20.01.2011 10:48
Wymyślanie komuś rzadko kiedy pomaga/ fot. Shutterstock

„Nie teraz, boli mnie głowa…” w ustach mężczyzny?

Koitalny ból głowy jest najczęściej bólem pierwotnym i nie posiada ściśle określonego podłoża. Do jego powstawania przyczyniają się prawdopodobnie liczne czynniki, m.in. związane z funkcją mięśni, naczyń oraz ciśnieniem płynu mózgowo-rdzeniowego.

Czterokrotnie bardziej podatni na jego wystąpienie są mężczyźni. Wynika to być może z faktu, iż mężczyźni przeżywają krótszy, lecz bardziej intensywny orgazm.

Skłonność do reagowania w ten sposób wiąże się także z występowaniem innych rodzajów bólów głowy, starszym wiekiem oraz tendencją do wysokiego ciśnienia tętniczego.

Pomimo łagodnego charakteru bólu, podobnie jak w przypadku innych pierwotnych bólów głowy, tak i tutaj zwykle nie można bez przeprowadzenia odpowiedniej diagnostyki wykluczyć organicznego podłoża. Jest niewykluczone, że obecność niepękniętego tętniaka w mózgu przyczynia się do występowania tego typu łagodnych bólów głowy. Z tego względu zalecane wydaje się wykonanie u chorej osoby choć raz badania naczyń mózgowych w celu oceny ich budowy.

Zobacz też: Ból głowy i seks

Ból przed lub po

Wyróżniamy dwa typy bólu głowy związanego z orgazmem:

  • przedorgazmowy, który narasta wraz z napięciem seksualnym i wzmaga się gwałtownie w chwili największego podniecenia, oraz
  • orgazmowy, pojawiający się w momencie szczytowania.

Jak go rozpoznać?

Ból przedorgazmowy zaczyna się zwykle jako tępy ból umiejscowiony po obu stronach głowy oraz schodzący do okolic karku i szyi. Może mu towarzyszyć wyraźne napięcie mięśni w tych miejscach.

Ból orgazmowy często występuje nagle w trakcie orgazmu i jest opisywany jako bardzo silny, jedno lub obustronny. Ze względu na swój charakter może budzić niepokój zarówno pacjenta, jak i lekarza.

Ma to swoje uzasadnienie w fakcie, że część przypadków krwotoku podpajęczynówkowego czy udaru mózgu przebiega właśnie w ten sposób.

Ból trwa różnie długo, od kilku minut do kilku godzin, następnie słabnie i na takim poziomie może utrzymywać się nawet do 2 dni po incydencie. W innych przypadkach trwa krótko i mija wkrótce po przerwaniu stosunku.

Koitalne bóle głowy zwykle pojawiają się sporadycznie lub szybko ustępują. Mogą pojawiać się także w trakcie masturbacji.

Zobacz też: Jaki związek ma ból głowy z orgazmem?

Jak uratować życie intymne?

Czasami wystarczy okres 2 lub 3 tygodni abstynencji seksualnej, aby wyeliminować skłonność do reagowania bólem głowy.

Jeśli to nie pomaga, do gry wkracza farmakoterapia. Głównym lekiem stosowanym w leczeniu koitalnego bólu głowy jest indometacyna, którą chory przyjmuje około godziny przed planowaną aktywnością seksualną. Podobne działanie mogą mieć leki przeciwmigrenowe, np. tryptany, zażywane prewencyjnie przed stosunkiem. W częstych nawrotach stosuje się kuracje przewlekłe.

W większości przypadków rokowanie jest dobre, bóle mijają samoistnie lub w wyniku postępowania medycznego.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!