Wraz z wiekiem głos zmienia się. Maleje jego skala, zmienia się modulacja, słabnie natężenie. Lecząc się u lekarza logopedy lub foniatry możemy powstrzymać tempo rozwoju Presbylaryngis /fot. Shutterstock

Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej – najczęstsza wrodzona wada serca u dorosłych

Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej (ASD) wynika z zaburzeń rozwoju przegrody międzyprzedsionkowej, w wyniku czego zostaje zachowane połączenie między lewym a prawym sercem. Dlaczego ASD wykrywamy najczęściej u dorosłych?
/ 05.01.2011 16:27
Wraz z wiekiem głos zmienia się. Maleje jego skala, zmienia się modulacja, słabnie natężenie. Lecząc się u lekarza logopedy lub foniatry możemy powstrzymać tempo rozwoju Presbylaryngis /fot. Shutterstock

Jak powstaje ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej?

W czasie powstawania serca w rozwoju płodowym dochodzi do podziału pierwotnie jednej jamy przedsionkowej przegrodą pierwotną na dwa przedsionki. Początkowo przedsionki posiadają połączenie w postaci otworu owalnego. W chwili urodzenia, kiedy zwiększa się ciśnienie w lewym przedsionku następuje anatomiczne zamknięcie przegrody międzyprzedsionkowej.

Przetrwały drożny otwór owalny stwierdza się w czasie autopsji w 25-30% przypadków. Stanowi on 5-10% wrodzonych wad serca, jest to najczęstszy typ wrodzonej wady serca u dorosłych. Wada ta może zostać nierozpoznana aż do wieku dorosłego, ponieważ objawy podmiotowe i przedmiotowe są zwykle słabo wyrażone.

Przeczytaj: Wady serca u dorosłych

Co wiąże się z obecnością ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej?

W wyniku ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej dochodzi do przecieku krwi z lewego przedsionka do prawego, co zwiększa powrót żylny do prawej komory. Dochodzi do wzrostu rzutu minutowego prawej komory i zwiększonego przepływu płucnego.

Długotrwałe przeciążenie objętościowe prawej komory może mieć niekorzystne następstwa, takie jak przedsionkowe zaburzenia rytmu i prawokomorowa niewydolność serca. Połączenie między przedsionkami jest także potencjalnym źródłem zatoru skrzyżowanego, kiedy materiał zatorowy z żylnej części układu krwionośnego poprzez ubytek między przedsionkami przedostaje się do łożyska tętniczego z ominięciem płuc.

Przeczytaj: Jak przebiega leczenie szpitalne zawału serca?

Jak objawia się ASD w dzieciństwie?

Młodzi pacjenci z ASD często nie mają żadnych objawów. Może występować nietolerancja wysiłków fizycznych i duszność. Rozpoczęcie diagnostyki i rozpoznanie wady następuje zwykle po wysłuchaniu u nich szmeru nad sercem lub zmian w badaniu EKG czy RTG klatki piersiowej. Istotny przeciek lewo-prawy powoduje powiększenie sylwetki serca, głownie prawej komory, które to objawy można stwierdzić w badaniu EKG lub RTG klatki piersiowej. Główną metodą rozpoznawania ASD jest badanie echokardiograficzne.

Kiedy konieczna jest operacja?

Operacyjne zamknięcie ubytku przegrody międzyprzedsionkowej jest wskazane w istotnym przecieku, przy dużym przepływie płucnym i powiększeniu prawej komory. Zamknięcie ubytku może nastąpić techniką przezskórną lub chirurgiczną, która jest zalecana u dorosłych pacjentów powyżej 40 roku życia.

Pacjenci bez nadciśnienia płucnego z zamkniętym w dzieciństwie ubytkiem mogą prowadzić normalne życie bez konieczności ograniczania wysiłku fizycznego. Także ciąża u pacjentek bez nadciśnienia płucnego jest bezpieczna. Po operacji przez pierwsze 6 miesięcy zalecana jest profilaktyka antybiotykowa infekcyjnego zapalenia wsierdzia.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!