Krwotok do jamy czaszki

Prosty "test oddechowy" potrafi wykryć wzory cząsteczek, które znajdują się u pacjentów z rakami głowy i szyi./ fot. fotolia
Krwotok do jamy czaszki przebiega bardzo gwałtownie i w krótkim czasie może doprowadzić do śmierci chorego! Występuje częściej u kobiet, a częstość jego występowania wzrasta po 60. roku życia.
/ 19.10.2010 15:01
Prosty "test oddechowy" potrafi wykryć wzory cząsteczek, które znajdują się u pacjentów z rakami głowy i szyi./ fot. fotolia

Krwotok do jamy czaszki jest bardzo charakterystycznym rodzajem krwotoku wewnętrznego. Krew, która wypływa z uszkodzonych naczyń gromadzi się w zamkniętej, sztywnej przestrzeni, jaką jest jama czaszki. W efekcie jego przebieg jest bardzo gwałtowny i stosunkowo szybko może doprowadzić do śmierci chorego.

Zobacz też: Po czym poznać krwotok?

Objawy

Również objawy są inne niż w pozostałych przypadkach krwotoków. Wynikają one ze wzrostu ciśnienia w jamie czaszki (objawy ogólne) oraz z uszkodzenia struktur mózgu (tzw. objawy ogniskowe neurologiczne). Charakterystyczne jest to, że objawy te narastają gwałtownie w czasie.

Nagły ból głowy

Najważniejszym objawem jest nagły ból głowy o znacznym nasileniu, w niektórych przypadkach opisywany przez chorych jako „najgorszy w ich życiu“ lub „ekspoldujący“. Towarzyszą mu wymioty, zaburzenia świadomości oraz objawy wynikające z uszkodzenia pewnych obszarów mózgu.

Objawy ogniskowe neurologiczne

Do objawów ogniskowych neurologicznych zalicza się: nieprawidłową mowę, a czasem nawet jej brak, problemy z połykaniem, różnego rodzaju porażenia bądź niedowłady kończyn, nieprawidłowe widzenie lub utratę wzroku, zaburzenia przytomności, niepamięć, a także problemy z rozpoznawaniem przedmiotów, z równowagą oraz nierówność źrenic!

Udar krwotoczny

Powodem krwotoku do jamy czaszki może być udar krwotoczny, który najczęściej jest powikłaniem nadciśnienia tętniczego oraz samoistnego uszkodzenia mikronaczyń krwionośnych mózgu. Inną przyczyną jest krwotok podpajęczynówkowy, do którego bardzo często dochodzi w wyniku pęknięcia tętniaka lub urazu głowy.

Zobacz też: Czy krwawienie z odbytu jest niebezpieczne?

Postępowanie

Pierwsza pomoc w przypadku krwotoku do jamy czaszki polega przede wszystkim na wezwaniu pogotowia ratunkowego!

W dalszej kolejności chorego przytomnego należy ułożyć w pozycji półsiedzącej. Jeśli jednak nie jest przytomny, stosuje się wówczas pozycję boczną ustaloną. Zaleca się stosowanie zimnych okładów na głowę.

Poza tym kontrolujemy czynności życiowe chorego, takie jak oddychanie oraz bicie serca. Pilnujemy, aby nie doszło do nadmiernego wychłodzenia i w miarę możliwości staramy się go uspokoić.

Krwotok do jamy czaszki przebiega niezwykle gwałtownie. Szybkie wezwanie pogotowia ratunkowego ma ogromny wpływ na szanse przeżycia chorego!

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!