Pomoc przy ranie drążącej klatki piersiowej

Pomoc przy ranie drążącej klatki piersiowej

Rana drążąca klatki piersiowej może wywołać szereg niebezpiecznych następstw, np. uszkodzenie powłok, oskrzeli, płuc, dużych naczyń krwionośnych i serca, a niekiedy (jeśli rana zostanie zadana poniżej brodawek sutkowych) także narządów jamy brzusznej - przede wszystkim wątroby.
/ 22.10.2010 11:15
Pomoc przy ranie drążącej klatki piersiowej

Co to jest rana drążąca?

Rana drążąca to najczęściej rana kłuta, postrzałowa lub powstała w wyniku urazu w wypadku, kiedy doszło do powstania rany otwartej klatki piersiowej, np. przez złamane żebro. Poszkodowani po urazie klatki piersiowej najczęściej umierają w wyniku niewydolności oddechowej, rzadziej na skutek dużej utraty krwi lub tamponady serca.

Tamponada serca – krew w worku osierdziowym

Tamponada serca polega na tym, że do worka osierdziowego pokrywającego serce dostaje się krew. Prowadzi to zarówno do utraty krwi, jak i do ucisku mięśnia sercowego, które nie ma możliwości spełniać prawidłowo swojej funkcji.

Zobacz też: Czym jest tamponada serca?

Odma

Otwarta rana klatki piersiowej jest najbardziej niebezpieczna, jeśli prowadzi do rozwoju odmy prężnej. Jest to sytuacja, kiedy w czasie wdechu dochodzi do „zasysania”, przedostawania się powietrza do wnętrza klatki piersiowej przez otwór w jej ścianie. Niestety powietrze to nie może zostać uwolnione w czasie wydechu, gdyż w otworze tworzy się rodzaj zastawki.

Dochodzi do szybkiego narastania ciśnienia wewnątrz klatki piersiowej, wzrostu ilości powietrza w jamie opłucnowej oraz do ucisku płuca po stronie chorej, potem do przesunięcia śródpiersia, ucisku na naczynia krwionośne oraz drugiego płuca.

Szybka pomoc

Do osoby poszkodowanej w pierwszej kolejności należy wezwać zespół ratownictwa medycznego. Poszkodowany powinien znajdować się w pozycji pół siedzącej lub kładziemy go z jak najwyżej uniesioną głową i klatką piersiową. Nie należy stosować pozycji przeciwwstrząsowej. Jeśli w ranie ciągle tkwi jakiś przedmiot, nie należy go samodzielnie usuwać.

Na otwartą ranę należy założyć opatrunek trójstronny. Polega on na przyłożeniu na ranę folii, którą następnie przyklejamy z trzech stron (od góry i z boków). Od dołu foli nie zaklejamy. Tego typu opatrunek uniemożliwi dostawanie się do środka powietrza w trakcie wdechu. Zapewni natomiast możliwość swobodnego wydostawania się krwi czy powietrza podczas wydechu. Zabezpieczy to przed narastaniem ciśnienia w klatce piersiowej oraz przed wzrostem niewydolności oddechowej.

Zobacz też: Jak pomóc, gdy ktoś ma zawał serca?

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!