Czym zajmuje się „Poltransplant”?

Poltransplant prowadzi rejestr szpiku i krwi pępowinowej
„Poltransplant’ to Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do spraw Transplantacji. Sprawdź, jakie pełni funkcje?
/ 02.02.2011 20:20
Poltransplant prowadzi rejestr szpiku i krwi pępowinowej

Zgodnie z ustawa transplantacyjną zadaniami Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego są:

a) koordynacja pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów na terenie kraju;
b) prowadzenie centralnego rejestru sprzeciwów;
c) prowadzenie krajowej listy osób oczekujących na przeszczepienie, do której zgłaszane są osoby oczekujące na przeszczepienie szpiku, komórek lub narządów;
d) prowadzenie rejestru przeszczepień, który powstał w celu należytego monitorowania dokonywanych przeszczepień komórek, tkanek i narządów;
e) prowadzenie rejestru żywych dawców, utworzonego w celu monitorowania i oceny stanu zdrowia żywych dawców; 

Przeczytaj: Jakie wymagania zdrowotne musi spełniać dawca?

f) prowadzenie rejestru szpiku i krwi pępowinowej, w celu umożliwienia dokonania przeszczepień szpiku, komórek krwiotwórczych krwi obwodowej i krwi pępowinowej od dawców niespokrewnionych;
g) koordynacja poszukiwania niespokrewnionych dawców szpiku i krwi pępowinowej ze wstępnym przeszukaniem rejestru szpiku i krwi pępowinowej;
h) prowadzenie działalności edukacyjnej mającej na celu upowszechnianie leczenia metodą przeszczepiania komórek, tkanek i narządów;
i) współpraca z innymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi w dziedzinie wymiany komórek, tkanek i narządów do przeszczepienia;
j) zgłaszanie do ministra wniosków o wydanie odznaki i legitymacji, potwierdzającej posiadanie tytułu Zasłużonego Dawcy Przeszczepu;
k) przyjmowanie wniosków od jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie transplantacji;
l) organizowanie szkoleń osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek, tkanek i narządów, w zakresie pobierania, przechowywania i przeszczepiania narządów oraz szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej;
m) prowadzenie listy osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek, tkanek i narządów, które odbyły szkolenia;
n) przekazywanie danych, o potencjalnych dawcach szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej i rejestrze krwi pępowinowej, do europejskich i światowych rejestrów szpiku i krwi pępowinowej.

Zobacz też: W jaki sposób wyrazić zgodę na pobranie narządów i tkanek po śmierci?

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA