Wyjazd na narty, a publiczna pomoc medyczna w Unii Europejskiej

Transport medyczny do Polski może być płatny
Od dnia 1 maja 2004r. Polska jest członkiem Unii Europejskiej, a więc od tego czasu Polaków również obejmują przepisy unijne takie jak m. in. zagwarantowany dyrektywami UE zakres opieki medycznej.
/ 04.03.2011 14:41
Transport medyczny do Polski może być płatny

Oznacza to, że wyjeżdżając na narty możemy w krajach UE korzystać z pomocy medycznej i tych samych usług związanych z leczeniem, jakie bezpłatnie przysługują obywatelom danego kraju członkowskiego. Można, więc liczyć na pomoc ograniczoną do poziomu bezpłatnego lecznictwa w danym państwie.

Przeczytaj: EKUZ dla niewidzących

Jednak dokładne reguły pokrycia kosztów naszego leczenia na terytoriach UE reguluje prawo krajowe państwa, w którym po ewentualnym wypadku na stoku, będziemy poddawani leczeniu. Analizując te przepisy stwierdzić należy, że istnieje szereg ograniczeń, z którymi w zakresie ochrony zdrowotnej oferowanej przez publiczną służbę zdrowia potencjalny poszkodowany narciarz może się spotkać, bowiem:

  1. Prawo unijne nie zapewnia pokrycia kosztów transportu sanitarnego do Polski, co często może okazać się bardzo wysokim obciążeniem finansowym dla poszkodowanego.
  2. Zakres świadczeń realizowanych przez publiczną służbę zdrowia w poszczególnych państwach UE jest oferowany w bardzo zróżnicowanym standardzie. Polski obywatel za granicą będzie otrzymywał zakres świadczeń medycznych, jaki jest przewidywany dla obywatela państwa zdarzenia, co w praktyce może oznaczać dużo wyższy lub niższy standard tych świadczeń. Często także zakres świadczeń może nie obejmować wszystkich usług medycznych, które będą dostępne za dodatkowa opłatą.
  3. Dyrektywy unijne mówią o prawie do opieki zdrowotnej i jej udzielaniu jedynie w przypadkach koniecznych świadczeń w natychmiastowych sytuacjach np. zagrożenia życia, co może w praktyce powodować, że nie wszystkie sytuacje zagrożenia zdrowia będą objęte ochroną w ramach pomocy medycznej.
  4. Nie wszystkie usługi medyczne są dostępne od razu, a dla potencjalnych poszkodowanych istotna może okazać się kwestia okresu oczekiwania na nie.
  5. Prawo UE dotyczy leczenia w placówkach publicznych, natomiast możliwym jest, iż leczenie poszkodowanego narciarza będzie przebiegać w placówce prywatnej, której leczenie jest w pełni lub w znacznej części odpłatne.

Przeczytaj: Koszty leczenia w kraju i za granicą podczas urlopu

Osoby, które pragną skorzystać ze świadczeń publicznej służby zdrowia przed wyjazdem powinny bezwzględnie zaopatrzyć się w Oddziale Wojewódzkim NFZ lub jego delegaturze w odpowiedni dokument przeznaczony m.in. dla osób wyjeżdżających turystycznie, który w przypadku leczenia będzie stanowić podstawę do refundacji jego kosztów. Należy w tym celu złożyć wniosek o wydanie europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego: który można pobrać na stronie internetowej NFZ oraz w siedzibach oddziałów i delegatur NFZ.

Źródło: www.rzu.gov.pl

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA