Czym jest zawodowa astma niealergiczna?

W przypadku, gdy objawy są nasilone, a stan pacjenta się pogarsza, konieczna może być hospitalizacja
Zawodowa astma niealergiczna występuję dość rzadko, dlatego nie znamy dokładnie jej patomechanizmu. Przyjmuje się, że narażenie na czynnik drażniący powoduje uszkodzenie nabłonka dróg oddechowych, umożliwiając przez to neurogenne zapalenie.
/ 03.07.2011 23:03
W przypadku, gdy objawy są nasilone, a stan pacjenta się pogarsza, konieczna może być hospitalizacja

Zespół RADS

RADS - czyli reactive airways dysfunction syndrom jest przewlekłym zespołem obturacji oskrzeli, czyli ich skurczu po kontakcie wziewnym z czynnikami drażniącymi od dłuższego czasu drogi oddechowe. Wysokie wartości tych czynników powodują powstanie zespołu, ujawniającego się około 24 godziny po ustaniu narażenia.

Zespół RADS charakteryzuje się wystąpieniem kaszlu, duszności i zmian osłuchowych oraz spirometrycznych typowych dla obturacji. Do rozpoznania RADS niezbędne jest utrzymywanie się objawów przez co najmniej 3 miesiące.

Co wywołuje zawodową astmę niealergiczną?

Czynnikami mogącymi w dużym nasileniu powodować takie zmiany są m.in.: amoniak, fosgen, fumiganty, środki wybielające i tlenek wapnia. U osób z RADS stwierdzono w badaniach histopatologicznych zmiany typowe dla astmy, jak rozrost kolagenu, naciek zapalny, a następnie remodeling dróg oddechowych. Im rozleglejsze są pierwotne uszkodzenia nabłonka, tym większe są szanse na całkowitą jego przebudowę, a tym samym wyleczenie. Świadczą o tym badania zmian, jakie zachodzą w nabłonku osób narażonych na działanie czynnika drażniącego, w zależności od czasu jaki upłynął od ekspozycji. U obserwowanych pacjentów dochodziło do całkowitej regeneracji nabłonka po 150 dniach od kontaktu z czynnikiem drażniącym.

Polecamy: Choroby oskrzeli - vademecum

Jak zdiagnozować ten rzadki zespół?

W rozpoznaniu RADS kluczowa jest możliwość konkretnego określenia początku choroby, co zdecydowanie odróżnia tę postać astmy od innych związanych z pracą zawodową. Oprócz tego, ważne jest pojawienie się objawów w ciągu 24 godzin od ekspozycji, stwierdzenie zmian obturacyjnych w badaniach spirometrycznych, brak innych chorób mogących powodować obturację oraz jednorazowe narażenie na wysokie stężenia czynnika drażniącego.

Wystąpienie objawów powinno być sygnałem do natychmiastowego opuszczenia miejsca, w którym znajduje się czynnik drażniący. Jednocześnie należy w takich przypadkach zastosować lek rozszerzający oskrzela (B2 mimetyk, aminofilinę) a także glikokortykosterydy wziewne.

Różnicowanie

Pojawienie się zespołu RADS świadczy o istniejącym stanie zapalnym. Brak objawów oznacza wygaśnięcie tego procesu. Daje to możliwość kontynuowania pracy z czynnikiem drażniącym, jednak w mniejszych jego stężeniach. W porównaniu z innymi chorobami alergicznymi, ciężko jest ustalić prognozy przebiegu RADS. Ważne w monitorowaniu choroby może okazać się badanie spirometryczne, którego wyniki świadczą o zaburzeniach drożności dróg oddechowych. Brak zmian i nieswoistej nadreaktywności umożliwia kontynuację pracy z czynnikiem drażniącym. Odróżnia to tę chorobę od astmy alergicznej, gdzie eliminacja czynnika musi być trwała.

Sprawdź: Skąd się bierze astma?

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA