Czym jest mocznica i jak ją rozpoznać?

Czym jest mocznica? Jakie są objawy przewlekłej niewydolności nerek? Jak leczy się tę chorobę? Czym jest współczynnik przesączania kłębuszkowego GFR i w jakim celu się go oznacza? Jakie są przyczyny powstawania mocznicy? Czy można wyleczyć przewlekłą niewydolność nerek?
/ 10.05.2013 10:40

Czym jest mocznica?

Mocznica (nazywana także przewlekłą niewydolnością nerek) jest następstwem postępującego i nieodwracalnego upośledzenia czynności nerek. Poprzez zanik cewek nerkowych, stwardnienie kłębuszków i włóknienie tkanki śródmiąższowej nerek, zmniejsza się w narządach liczba nefronów odpowiedzialnych za wydalniczą funkcję nerek.

Stopniowa utrata nefronów powoduje, że pozostałe (sprawne) są bardziej obciążone. Postępująca choroba sprawia, że we krwi gromadzą się produkty przemiany białek (toksyny mocznicowe), zaś w wyniku uszkodzenia miąższu nerki zmniejsza się wytwarzanie erytropoetyny, prowadząc do niedokrwistości.

Jak oznacza się stopień uszkodzenia nerek?

Stopień uszkodzenia nerek oznacza się za pomocą współczynnika przesączania kłębuszkowego GFR (z ang. glomerular filtration rate). Współczynnik ten pozwala ocenić wydolność nerek. Różnym wartościom GFR odpowiadają różne stadia uszkodzeń narządów:

 • GFR ≥ 90 ml/min/1,73 m2 – choroba nerek z prawidłowym GFR;
 • GFR = 60-89 ml/min/1,73 m2 – wczesna (utajona) przewlekła niewydolność nerek;
 • GFR = 59-30 ml/min/1,73 m2 – umiarkowana (wtórna) przewlekła niewydolność nerek;
 • GFR = 29-15 ml/min/1,73 m2 – ciężka (niewyrównana) przewlekła niewydolność nerek;
 • GFR = <15 ml/min/1,73 m2 – schyłkowa przewlekła choroba nerek (mocznica).

Przyczyny niewydolności nerek

Najczęstszymi przyczynami powstawania niewydolności nerek są choroby prowadzące do zniszczenia miąższu nerkowego, ale także zmiany naczyniowe. Często są to schorzenia takie jak:

 • nefropatia cukrzycowa,
 • cewkowo-śródmiąższowe choroby nerek,
 • nefropatia nadciśnieniowa,
 • choroby naczyń,
 • zwężenie tętnicy nerkowej,
 • naczyniowe stwardnienie nerek (nephrosclerosis),
 • wielotorbielowatość nerek,
 • nowotwory układu moczowego.

Zobacz też: Jakie badania najlepiej oceniają pracę nerek?

Jak rozpoznać mocznicę?

Objawów przewlekłej niewydolności nerek jest bardzo wiele, należy jednak pamiętać, że w początkowym stadium choroby nie występują żadne. Poszczególne symptomy pojawiają się w miarę, gdy choroba staje się zaawansowana. Do najczęściej występujących objawów należą:

 • narastającą drażliwość,
 • pobudliwość lub senność,
 • nudności, wymioty, niekiedy biegunka,
 • niedokrwistość,
 • uporczywe bóle głowy,
 • zaburzenia rytmu serca,
 • suchość i łuszczenie się skóry,
 • zwiększenie lub zmniejszenie objętości płynów ustrojowych,
 • kwasica metaboliczna,
 • nadciśnienie lub niedociśnienie,
 • niewydolność serca lub obrzęk płuc,
 • zapalenie osierdzia,
 • przyspieszenie rozwoju procesu miażdżycowego,
 • zaburzenia menstruacyjne,
 • drżenia rąk,
 • pobudliwość mięśniowa, porażenia, kurcze mięśni.

Jak leczy się mocznicę?

Na niewydolność nerek nie wynaleziono jeszcze magicznej pigułki, która pozwoli nerkom się zregenerować. Uszkodzenia, które zachodzą w tych narządach, są nieodwracalne, dlatego najczęściej stosowaną terapią w przypadku mocznicy jest stosowanie dializ lub przeszczep nerki. Metody te zazwyczaj sprawiają, że objawy ustępują lub stają się mniej dokuczliwe.

Zobacz też: Kto może być dawcą nerki?

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (1)
/20.05.2015 08:59
jakie badania wykonac aby stwierdzic chorobe